Innlegg av Øivind Bratberg

David Cameron: Statsministeren og EU-oppgjøret

David Cameron håpet på EU-ro i eget parti og utlyste folkeavstemningen om brexit i 2016. Resultatet kom som et sjokk på ham, og han varslet sin avgang dagen etter. Dette er del åtte i Øivind Bratbergs serie om britiske statsministere og EU.


Gordon Brown: Sjefsideolog med tvisyn på Europa

Gordon Brown ble ingen vellykket statsminister, men hans inngripen ble avgjørende da finanskrisen rammet i årene 2008-10. Hva med Europa? Brown ønsket sømløs handel og effektivt samarbeid, men var lite begeistret for EUs bredere ambisjoner. Dette er del sju i Øivind Bratbergs serie om britiske statsministere og EU.


Tony Blair: Fra jubel til mistro i Europa

I Øivind Bratbergs serie om britiske statsministre og forholdet til EU, er turen kommet til Tony Blair. Blair var Labour-statsminister i drøyt ti år, fra 1997 til 2007. Dette er del seks i serien.


John Major: Statsminister i EU-motvind

John Major etterfulgte Margaret Thatcher som britisk statsminister. I sin statsministertid sto han overfor kolossale utfordringer. Mange av dem handlet om Storbritannias forhold til Europa.


Margaret Thatcher: Konservative EU-skeptikeres mor?

I en turbulent statsministertid fra 1970 til 1990 tok Margaret Thatcher grep i Storbritannias forhold til Europa. Debattene hun satte i gang er lett gjenkjennelige i dagens brexit-prosess. Les Øivind Bratbergs artikkel om Thatcher og Europa.
Topartisystemet som gjenoppsto

3. mai holdes det lokalvalg i deler av England. Resultatet ventes å bekrefte et britisk særtrekk. Les Øivind Bratbergs analyse av hva som har skjedd med partiutviklingen i Storbritannia de siste tiårene.